Sanacija zidne plesni

Vlaga v bivalnih prostorih in pojav plesni negativno vplivata na zdravje uporabnikov. Kakovost življenja in bivalno ugodje se zaradi tega občutno poslabšata. Pojav prekomerne vlage v prostorih in razvoj plesni na notranjih obodnih površinah vplivata tudi na trajnost gradbenih elementov in notranje opreme. Prav tako se večajo obratovalni in vzdrževalni stroški zgradbe. Zaradi teh razlogov pa posledično pada tržna vrednost zgradbe.

Odstranitev plesni z običajnimi sredstvi je večkrat neuspešno, saj se začne plesen na zidovih že po nekaj mesecih ponovno pojavljati.

Najbolj zanesljiva metoda za odpravo zidne plesni je mehanska odstranitev. V našemu podjetju za ta namen uporabljamo posebne diamantne brusilke in freze s katerimi brezprašno odstranimo plesen in z plesnijo okužen oplesk vse do ometa.

Pred vsakim takšnim posegom najprej vsak prostor posebej zaščitimo z namestitvijo protiprašnih zaves iz PVC folije in odsesovalne turbine, da na ta način preprečimo prenašanje spor v druge prostore.

Na očiščen omet nanesemo posebno emulzijo – utrjevalec , ki se vpije globoko v omet in mu povečuje njegovo kemično in mehansko odpornost ter ga hidrofobira. Potem zidove, ki smo jih predhodno očistili in dekontaminirali oblagamo z HIDROTHERM ploščami na bazi kalcijevega silikata, debeline od 30 do 50 mm.

HIDROTERM plošče imajo sledeče lastnosti:

  • Preprečuje tvorbo glivic in plesni
  • Izboljšujejo mikroklimo v prostoru
  • So zelo higroskopične, zato prevzamejo nase vso odvečno vlago iz zraka, ki jo v sušnem obdobju ponovno oddajajo v prostor. Zato so klimatske plošče odličen regulator vlage v prostoru. Rezultat teh uravnalnih procesov so dolgotrajno suhe in za rast plesni neprimerne površine notranjih sten
  • So difuzijsko odprte, kapilarno aktivne, toplotnoizolacijske, negorljive in ekološko neoporečne

S HIDROTHERM ploščami je možna tudi toplotna izolacija objektov s notranje strani, kjer na zunanji strani ni možno izvesti toplotne izolacije (npr. saniranje spomeniško zaščitenih objektov, vidni betoni ipd.)

Za lepljenje plošč uporabljamo posebno močno paropropustno lepilo in izravnalno maso.

Končni zidni oplesk se izvede z mineralno paropropustno bioapneno barvo.