Injektiranje pod temelje razpokanih zidov

Možni vzroki posedanja temeljev, zidnih razpok in posledične destabilizacije zidov:

  • slabo utrjena podlaga pred pričetkom izgradnje temeljev
  • deformirani temelji zaradi neenakomerno izkopanega temeljnega jarka
  • zaradi manjkajoče ali nedelujoče drenaže voda izpira fine delce peska pod temelji, kjer s časom nastanejo votline
  • mehčanje nosilne podlage zaradi neustreznega odvodnjavanja meteornih vod ali zaradi defekta na greznici, kanalizaciji itd.
  • izsuševanje in krčenje prej močno navlaženega terena pod temeljih zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja

V podjetju HIDROSANIR d.o.o. razpolagamo z znanjem, dolgoletnimi izkušnjami ter z ustreznimi sanacijskimi materiali , ki nam omogočajo uspešno in kvalitetno izvedbo stabilizacije temeljev brez izkopa.

Opis postopka stabilizacije temeljev z globinskim injektiranjem:

  • Stabilizacijo temeljev pričnemo z izdelavo talnih vrtin v katere se vgradijo ustrezni injektirni nastavki, to so kovinske eno ali več šobne cevi, pištole ali ventili, specifične na lastnosti terena.
  • Globina, premer in količina vrtin se določi na predhodnem ogledu objekta ali z sondiranjem temeljev.
  • Sledi priprava tehnološko ustrezne injektirne cementne malte z dodatkom (aditiv) , kateri ima sledeče fizikalne in kemijske lastnosti : Je neskrčljiv, expanziven ,neoporečen za pitno vodo in hidrofoben (vodoodbojen), kar nam omogoča uspešno sanacijo temeljev tudi v močvirnatem terenu (npr. v Ljubljanskem barju).
  • Zaradi hidroizolativne lastnosti injektirne mase, se delno rešuje tudi problem kapilarnega navlaženja temeljev.
  • Pri procesu statičnega globinskega injektiranja je potrebno upoštevati geomehansko dopustno nosilnost tal. V slabo nosilnem terenu je injektiranje potrebno izvajati dvo - ali tristopenjsko do popolne zasičenosti s pritiskom od 2 do 6 barov, za kar so potrebne izkušnje in doslednost odgovornih delavcev, ki so tudi posebej izobraženi za takšne posege.

Zgoraj neveden postopek stabilizacije pride v poštev samo pri čvrstih temeljih , pri zgradbah z močno dotrajanimi , kamnitimi temelji bi bilo samo injektiranje preveč tvegano, ker lahko pride zaradi pritiska injektirne mase do deformacije temeljev in posledično lahko tam nastanejo še večje razpoke ali pride celo do porušitve zidu.

V takšnih primerih temelje previdno točkovno izkopamo, jih na klasični način po segmentih pod in obbetoniramo ter na koncu utrdimo razlahjan teren še z injektiranjem.